Privacy verklaring

Het doel van deze privacyverklaring is om uit te leggen hoe wij, Van den Brink Beheer en Lease B.V. en haar dochterondernemingen (hierna gezamenlijk “BRINK”), persoonsgegevens die wij verzamelen via onze websites gebruiken en beveiligen. Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle bezoekers van onze websites, waaronder sollicitanten die online reageren en personen die informatie of diensten aanvragen via onze websites.

Onze contactgegevens

BRINK | Molenweg 10B | 6732 BL | Harskamp
Telefoon: 0318-452500 | Internet: www.brinkbv.com

De persoonsgegevens die wij verwerken

We kunnen het IP-adres van het apparaat waarmee  je onze website bezoekt verwerken. Als je solliciteert via een van onze websites, zoals werkenbij.brinkbv.com, kunnen we de volgende persoonsgegevens verwerken:

 1. Persoonlijke basisinformatie zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en demografische informatie;
 2. Informatie met betrekking tot de gebruiker en het webverkeer zoals inloggegevens, gebruikersnaam en IP-adres;
 3. Financiële informatie zoals informatie die verband houdt met facturen;
 4. Content die u geüpload of verstrekt hebt zoals foto’s, opmerkingen, artikelen en video’s;
 5. Bij sollicitaties verstrekte informatie.

Wij hebben niet de intentie bijzondere categorieën van persoonsgegevens of andere gevoelige persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers. Ook hebben we niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij BRINK toestemming heeft van de ouders of voogd. Als je van mening bent dat wij persoonsgegevens verzameld hebben van een websitebezoeker jonger dan 16 jaar zonder rechtsgeldige toestemming, of als je van mening bent dat wij bijzondere categorieën van persoonsgegevens of andere gevoelige persoonsgegevens verzameld hebben via een van onze websites, neem dan contact met ons op via het contactformulier onderaan deze pagina.

De doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om:

 1. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 2. Jouw online sollicitatie te kunnen behandelen;
 3. Eventuele klachten te kunnen behandelen en beantwoorden.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

Delen van persoonsgegevens

BRINK deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BRINK blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Ons gebruik van cookies en vergelijkbare technologie

Wij maken alleen gebruik van technische cookies, functionele cookies en analytische cookies. We gebruiken geen tracking cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (bijv. via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout kunt je jezelf uitsluiten van Google Analytics d.m.v. een opt-out plugin). Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Je persoonsgegevens inzien, verbeteren of verwijderen

U kunt zich beroepen op de volgende rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens:

 1. Toegang. U heeft het recht om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over u verwerken.
 2. Rectificatie. U heeft ook het recht om BRINK te verzoeken onjuiste persoonsgegevens over u te rectificeren.
 3. Verwijdering. U kunt BRINK verzoeken persoonlijke gegevens over u te verwijderen.
 4. Beperking. U kunt ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 5. Overdraagbaarheid. U kunt ons vragen om u of anderen uw persoonsgegevens te verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat.
 6. Bezwaar maken. Op gronden die verband houden met uw specifieke situatie hebt u het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van legitieme belangen of voor direct marketingdoeleinden. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor de uitvoering van taken in het algemeen belang of in de uitoefening van het openbaar gezag of op basis van legitieme belangen.

Houd er rekening mee dat er bepaalde uitzonderingen of beperkingen op de bovengenoemde rechten kunnen gelden, afhankelijk van de specifieke omstandigheden van uw situatie. In dergelijke gevallen zullen wij u gedetailleerde informatie verstrekken over de toepasselijke uitzondering of beperking en u helpen uw rechten zo volledig mogelijk uit te oefenen, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wij verzoeken u om gebruik te maken van het contactformulier onderaan deze pagina voor het indienen van verzoeken als genoemd in dit onderdeel, of uw verzoek aan het specifieke bedrijf van BRINK.

Ten slotte heeft u ook het recht om een klacht met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de autoriteiten voor gegevensbescherming.

Hoe wij je persoonsgegevens beveiligen

BRINK neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de persoonsgegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan onmiddellijk contact op met BRINK via het contactformulier onderaan deze pagina.

Klachten

Als u opmerkingen of vragen over onze Privacyverklaring hebt of zorgen hebt over uw privacy of een mogelijke inbreuk op uw privacy, stuur deze dan via het contactformulier onderaan deze pagina.

We zullen uw verzoeken of klachten vertrouwelijk behandelen. Onze vertegenwoordiger zal contact met u opnemen om in te gaan op uw zorgen en de opties voor het oplossen hiervan uiteen te zetten. We streven ernaar om ervoor te zorgen dat klachten tijdig en op de juiste wijze opgelost worden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

BRINK kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruikt BRINK niet zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 1 juni 2023.

Contact Privacy statement