We care about your business

Brink Visie 2020

De marges in de Europese markt staan onder druk door een lagere vraag, hogere loon- en energiekosten en vertraging in de doorberekening van grondstofkosten. Juist in landen met een opkomende middenklasse neemt de vraag naar kunststof toe. Dit biedt in de toekomst buiten Europa mogelijkheden voor Brink BV.

 

Daarnaast ontstaat er nieuwe vraag, doordat er steeds meer toepassingen voor kunststof en composietmateriaal worden gevonden. Het gaat hierbij niet alleen om substitutie, maar ook om uitbreiding van het toepassingsgebied. Materiaalinnovaties dragen niet alleen bij aan deze uitbreiding maar ook aan verbetering van de kwaliteit.

 

Ook vinden er innovaties plaats op het gebied van recycling. De vraag vanuit de consument om duurzame eindproducten, en de steeds hogere grondstofprijzen, zorgen voor meer focus op recycle materiaal. Kwaliteitsverlies bij recycling vormt echter nog steeds een probleem. Door in de gehele keten rekening te houden met recycling, van ontwerp tot eindproduct, kan de kwaliteit van het recycle materiaal verbeterd worden.

 

Snelheid, prijs en service zijn belangrijk voor Brink om de afnemers wereldwijd nog meer aan ons te binden. Innovatie blijft daarom voor Brink belangrijk om ons te onderscheiden van de concurrentie. Procesinnovaties voor goedkopere en efficiëntere productie hebben een positief effect op de marges.

 

Daarnaast is 3D-printen, Additive Manufacturing, sterk in opmars. De technologische ontwikkelingen bevinden zich nog in een vroeg stadium. 3D-printen wordt voornamelijk gebruikt binnen R&D afdelingen van bedrijven, maar nog nauwelijks voor de daadwerkelijke productie. Het gebruik van 3D-printen voor kleinere series of maatwerk ligt het meest voor de hand, maar snelheid en  materiaalontwikkeling spelen vooralsnog een beperkende rol in de groeimogelijkheden.

 

Op langere termijn zal deze technologie zich ontwikkelen tot een volwassen productietechnologie, naast bestaande productietechnieken. Brink wil hierin een vooruitstrevende rol spelen.