We care about your business

Privacyverklaring

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

 

Verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van klanten, leveranciers en overige relaties

Wij maken u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een (eventuele) overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren, dan wel omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen. 

 

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om:

a)      Een offerte te kunnen toesturen dan wel een offerte te kunnen ontvangen;

b)      Te bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen;

c)      Een verkooporder te kunnen afsluiten dan wel een inkooporder te kunnen plaatsen;

d)      Zaken te kunnen leveren of werkzaamheden te kunnen verrichten;

e)      Te kunnen factureren dan wel inkomende facturen te kunnen betalen;

f)       Efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst;

g)      Te kunnen communiceren over doeleinden die in het belang zijn van onze onderneming.

 

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

 

Bewaarperiode persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht. Wij bewaren uw persoonsgegevens mede voor het efficiënt kunnen uitvoeren van garantiewerkzaamheden, reparaties en onderhoud. 

 

Direct marketing

Als u een bestelling bij ons plaatst, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en mogelijk gebruiken om u in de toekomst per e-mail op de hoogte te brengen van onze producten en diensten. Wij hebben bij het eventueel gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk het aanbieden van onze producten en diensten. Indien wij een mailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de vermelding onderaan de betreffende mailing.  

 

Cookies

Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies. Dit doen wij om het gebruik van onze website eenvoudig te maken, en om inzicht te verkrijgen in het gebruik van onze website. Hiervoor maken wij gebruik van Matomo (Piwik).

 

Doorgifte aan derden en beveiliging

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

 

Uw rechten

U kunt contact opnemen met afdeling Finance (0031-(0)318-452500 of info@brinkbv.com) voor:

a)      Meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;

b)      Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

c)      Inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

d)      Correctie, beperking, wissing of overdracht van uw persoonsgegevens.

 

Wij behouden het recht deze privacyverklaring te allen tijden te wijzigen zonder voorafgaand bericht.

 

Harskamp, mei 2018